Đại hội Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028: Trách nhiệm- sáng tạo - tận tụy - gương mẫu

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam và tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ IV, sáng ngày 31/5/2023, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí đồng chí Nguyễn Phương Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ VHTTDL. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo, công chức, viên chức Cục Hợp tác quốc tế.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017- 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Với mục tiêu nghiêm chỉnh chấp hành “Kỷ luật, kỷ cương trong lao động và thực thi công vụ và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ trọng tâm của Cục Hợp tác quốc tế và của Công đoàn Bộ VHTTDL, không ngừng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn. Cùng với việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giúp các công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến. Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Cục Hợp tác quốc tế. 

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị. Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích cho cơ quan, đơn vị và cho đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. Điển hình, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đã tham gia tích cực các phong trào thi đua do cơ quan, công đoàn cấp trên phát động hằng năm như các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; Cuộc vận động "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đạt giải A tại Hội thi "Phụ nữ duyên dáng, tài năng", tổ chức các chương trình thiện nguyện... Với những kết quả đạt được, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế, nhiều công đoàn viên được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng Bằng khen, Công đoàn Bộ VHTTDL tặng giấy khen.

Đối với nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đề ra những nhiệm vụ, phương hướng hoạt động theo phương châm luôn bám sát sự lãnh đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Cục, Công đoàn Bộ VHTTDL, nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm thực thi công vụ, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đề ra nhiệm vụ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, chuyên nghiệp, tận tụy; có khả năng tập hợp, thu hút công chức, viên chức, người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đánh giá cao những kết quả Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017-2023 đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động của Công đoàn đã đi vào hoạt động nề nếp, trách nhiệm và hiệu quả. Nhấn mạnh những nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 là rất nặng nề, đồng chí Nguyễn Phương Hòa mong muốn Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm để Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế luôn là tổ chức vững mạnh, đoàn kết, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan và hoạt động chung của Công đoàn Bộ VHTTDL. Để làm được điều này, đồng chí Nguyễn Phương Hòa đề nghị, ngoài việc bảo về quyền và lợi ích cho công chức, viên chức, Công đoàn Cục cần bám sát các chỉ đạo của Chi ủy, xây dựng tập thể Cục Hợp tác quốc tế văn minh, sáng tạo, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ và Cục Hợp tác quốc tế giao.

Thay mặt Công đoàn Bộ VHTTDL phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh đã ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia tích cực cũng như những đóng góp quan trọng của Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế đối với phong trào và hoạt động của Công đoàn Bộ VHTTDL. Theo đánh giá của đồng chí Trần Tuấn Anh, Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế luôn có sự gắn kết và đổi mới trong hoạt động, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và đạt được nhiều thành tích trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, khẳng định vị thế, vai trò của Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục Hợp tác quốc tế nói riêng và Bộ VHTTDL nói chung. Đối với hoạt động nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn trong việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động khi tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ VHTTDL tổ chức, nghiên cứu cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn cấp trên vào cuộc sống, hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, gồm đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Trịnh Quốc Anh, Đặng Thị Thu Thủy, Nguyễn Đức Thắng và Lý Thị Thùy Linh, đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Nguyễn Thị Thắng giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyễn Đức Thắng


share on facebook

Cục Hợp tác quốc tế

Cơ quan của bộ văn hóa thể thao và du lịch

Bản quyền Website thuộc Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Phương Hoà  – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39434217    Fax: 024-39437101

Ghi rõ nguồn Website http://icd.gov.vn khi phát hành lại từ trang web này

Bếp Hoàng Cương địa điểm đáng tin cậy nhất để mua các dòng bếp từ nhập khẩu, máy hút mùi, máy lọc nước, lò nướng với giá tốt nhất tại https://bephoangcuong.vn đến với bếp Hoàng Cương bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng cũng như giá cả