Đẩy mạnh tính “toàn diện, chủ động và kiên trì” trong triển khai công tác văn hóa đối ngoại của Việt Nam

Chiều ngày 24/6/2021, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và tập thể lãnh đạo Bộ đã có buổi làm việc với Cục Hợp tác quốc tế về công tác phát triển văn hóa đối ngoại trong thời kỳ tới. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh và toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức Cục Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo​

Phát biểu ý kiến gợi mở tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn hóa đối ngoại phải quán triệt, tập trung triển khai những trọng tâm, trọng điểm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng 13; xác định được những nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, khó lường như hiện nay và làm rõ hơn vai trò của văn hóa đối ngoại trong phát triển văn hóa nội sinh.

Theo tinh thần “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật” của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Cục Hợp tác quốc tế tập trung làm rõ những điểm sáng, sản phẩm đặc trưng của công tác văn hóa đối ngoại, định vị công tác đối ngoại hiện đang ở đâu, thẳng thắn nhìn vào các vấn đề và nêu được những khó khăn, thách thức, hạn chế, các vấn đề còn tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, đề xuất những giải pháp thực hiện, tính toán kỹ lưỡng các nhiệm vụ, đặc biệt đối với kế hoạch hoạt động trong năm 2021 khi tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Cục trưởng Nguyễn Phương Hoà báo cáo tổng quan kết quả trong triển khai công tác văn hoá đối ngoại​

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và các Thứ trưởng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực văn hóa đối ngoại, bày tỏ xúc động và đánh giá cuộc làm việc của tập thể Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Cục Hợp tác quốc tế có ý nghĩa lịch sử, thể hiện những quyết tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với công tác văn hóa đối ngoại trong thời kỳ mới, đặc biệt tinh thần quyết liệt hành động trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa và lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế đã báo cáo tổng quan những kết quả lớn đạt được trong công tác văn hóa đối ngoại, đặc biệt kể từ năm 2015 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cục Hợp tác quốc tế đã phát huy vai trò chủ lực, tiên phong trong công tác văn hóa đối ngoại, chủ động lập kế hoạch, triển khai hiệu quả, thành công, kịp thời các chương trình văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng đến khắp các châu lục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, có quy mô, quảng bá được các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc; tăng cường tình đoàn kết giữa người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; làm cho thế giới hiểu biết hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, tạo lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam thông qua các sản phẩm đặc sắc như các chương trình văn hóa phục vụ chuyến thăm nước ngoài của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, chương trình văn hóa phục vụ các sự kiện đối ngoại lớn tổ chức tại Việt Nam.... đồng thời, Cục Hợp tác quốc tế báo cáo về công tác xây dựng và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài và việc tăng cường sự hiện diện và vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam tại các sự kiện có quy mô toàn cầu như Triển lãm Thế giới EXPO. Cùng với đó, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa triển khai công tác văn hóa đối ngoại thời kỳ mới, trong đó có kế hoạch nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, sửa đổi, xây dựng mới Quy chế hoạt động đối ngoại làm cơ sở thực hiện.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại Hội nghị​

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Hội nghị​

Phát biểu tại cuộc họp, các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đồng thuận, đánh giá cao những thành tựu đạt được của công tác văn hóa đối ngoại, đồng thời đề nghị Cục Hợp tác quốc tế tăng cường đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ, phát huy chức năng quản lý nhà nước trong triển khai công tác văn hóa đối ngoại để tạo thành sức mạnh tổng hợp, lan tỏa đến các địa phương.

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt phát biểu tại Hội nghị

Trong phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cục Hợp tác quốc tế trong triển khai công tác văn hóa đối ngoại, luôn chủ động, nỗ lực triển khai theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước, công tác văn hóa đối ngoại đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước, đánh lên tiếng chiêng của ngành văn hóa. Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao đội ngũ cán bộ của Cục Hợp tác quốc tế, dù số lượng ít, nhưng trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế, am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, chủ động, tự tin trong quá trình xử lý công việc. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, Bộ trưởng đề nghị các công chức, viên chức Cục Hợp tác quốc tế không được chủ quan, thỏa mãn, phải nghiêm túc nhìn lại những hạn chế để khắc phục, “nói thật và làm thật”. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế tập trung nỗ lực triển khai công tác văn hóa đối ngoại thời kỳ tới một cách “toàn diện”, “chủ động”, “kiên trì”, phân tích, chỉ rõ những lợi thế và hạn chế để có kế hoạch triển khai hiệu quả.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Cục Hợp tác quốc tế cần đóng vai trò chủ động sớm hoàn thiện và báo cáo Bộ trưởng các nhiệm vụ liên quan như trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam; phối hợp với các cơ quan và UNESCO xây dựng bộ chỉ số về văn hóa và phát triển bền vững để có thể đưa vào bộ chỉ số thống kê quốc gia. Sau khi Covid-19 ổn định trở lại, Cục Hợp tác quốc tế chủ động kế hoạch tổ chức các Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam, các chương trình phục vụ Tết cổ truyền theo hướng đổi mới, có sáng tạo về chương trình nghệ thuật, chủ động đặt hàng các chương trình văn hóa nghệ thuật khi triển khai công tác văn hóa đối ngoại; xây dựng, triển khai kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, phối hợp với Tổng cục Du lịch, các đơn vị chuyên môn tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng điểm đến du lịch.

Đối với kế hoạch công tác xây dựng các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế tập trung nghiên cứu, xây dựng 03 đề án đề xuất thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài trong nhiệm kỳ này.

Việc Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO, Bộ trưởng khẳng định đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ được Chính phủ giao và do đó, Cục Hợp tác quốc tế cùng Vụ Kế hoạch, Tài chính tăng cường phối hợp, giải quyết các vướng mắc, đề xuất xây dựng chương trình làm việc của lãnh đạo Bộ với các Bộ, cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác kiều bào phải tăng cường hơn nữa tiếp cận cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lượng hóa được các hoạt động văn hóa đối ngoại phục vụ kiều bào để phát huy giá trị văn hóa, giữ gìn tiếng Việt.

Bộ trưởng yêu cầu quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đối ngoại, tùy viên, tham tán văn hóa chất lượng, tinh túy, có thể rà soát, điều động, luân chuyển, tuyển dụng các cán bộ tài năng đủ điều kiện làm công tác văn hóa đối ngoại.

Tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Bộ, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa đã cam kết, Cục Hợp tác quốc tế sẽ chủ động, phát huy truyền thống, thế mạnh, sở trường, nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi chuyên môn, trình độ, nâng tầm công tác tham mưu, quyết liệt hành động, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại thời kỳ tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Cục trưởng Lê Ngọc Định báo cáo công tác xây dựng và hoạt động của các Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại nước ngoài​

Phó Cục trưởng Trần Nhất Hoàng báo cáo đề án Việt Nam tham gia triển lãm Thế giới EXPO​

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh phát biểu​

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Phượng phát biểu​

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Trần Hoàng phát biểu​

Chánh Văn phòng Nguyễn Phong Phú báo cáo công tác triển khai dự án cải tạo trụ sở làm việc của Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp​

Trưởng phòng Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi Trần Hải Vân - đại diện cán bộ Cục Hợp tác quốc tế phát biểu

Nguyễn Đức Thắng


share on facebook

Cục Hợp tác quốc tế

Cơ quan của bộ văn hóa thể thao và du lịch

Bản quyền Website thuộc Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Phương Hoà  – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39434217    Fax: 024-39437101

Ghi rõ nguồn Website http://icd.gov.vn khi phát hành lại từ trang web này

Bếp Hoàng Cương địa điểm đáng tin cậy nhất để mua các dòng bếp từ nhập khẩu, máy hút mùi, máy lọc nước, lò nướng với giá tốt nhất tại https://bephoangcuong.vn đến với bếp Hoàng Cương bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng cũng như giá cả