Ký Ý định thư giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Châu Âu và Ngoại giao nước Cộng hòa Pháp về hợp tác trong lĩnh vực du lịch

Ngày 27/3/2018, tại Điện Élysée, Paris, Cộng hòa Pháp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ông Jean- Baptiste Lemoyne, Quốc Vụ Khanh Châu Âu và Ngoại giao thay mặt Bộ Châu Âu và Ngoại giao nước Cộng hòa Pháp đã ký Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực du lịch trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Với mục đích thúc đẩy hợp tác Việt Nam- Pháp về du lịch, Ý định thư tập trung đề xuất hợp tác trong 05 lĩnh vực:

1. Quản trị: hợp tác sẽ cho phép trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức về thể chế và hành chính của ngành du lịch, cơ cấu các ngành nghề du lịch, các chính sách ở cấp độ quốc gia và địa phương và các hoạt động có thể có tác động tích cực tới du lịch; 

2. Phát triển nguồn nhân lực: hợp tác sẽ liên quan tới các chương trình giảng dạy ban đầu và đào tạo liên tục cũng như nâng cao năng lực của đội ngũ những người làm việc trong ngành du lịch.

3. Phát triển và thương mại hóa các sản phẩm du lịch: tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn về du lịch (quy hoạch phát triển du lịch, xếp hạng khách sạn...), ngành khách sạn, du lịch sinh thái, hoạt động thể thao, giải trí, du lịch bằng tàu thuyền, hoạt động thể thao và giải trí dưới nước.

4. Hợp tác của khu vực tư nhân: tạo thuận lợi cho các dự án thương mại và đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nhất là trong các ngành khách sạn, du lịch sinh thái, hoạt động thể thao, giải trí, du lịch bằng tàu thuyền, hoạt động thể thao và giải trí dưới nước.

5. Quảng bá du lịch: tăng cường hợp tác trong việc quảng bá du lịch (marketing, du lịch trực tuyến...). Khuyến khích việc quảng bá chéo cũng như tham gia các sự kiện du lịch của mỗi bên. 

Ý định thư này là khuôn khổ để hai bên xây dựng các dự án hợp tác cụ thể triển khai 05 lĩnh vực trên.

Đặng Thị Thu Thuỷ


share on facebook

Cục Hợp tác quốc tế

Cơ quan của bộ văn hóa thể thao và du lịch

Bản quyền Website thuộc Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Ngọc Định  – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-39434217    Fax: 04-39437101

Ghi rõ nguồn Website http://icd.gov.vn khi phát hành lại từ trang web này