Kết quả công tác của Tiểu ban Văn hóa đóng góp tiêu biểu cho thành công của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) đã tiến hành Phiên họp tổng kết công tác năm 2023, và phương hướng, nhiệm vụ, dự kiến kế hoạch năm 2024 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa. Tham dự Phiên họp, về phía khách mời có ông Jonathan Baker-Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội, ông Hoàng Hữu Anh-Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao). Về phía Tiểu ban Văn hóa có bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thường trực Tiểu ban Văn hóa và các thành viên Tiểu ban gồm đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Phiên họp, bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế-Thường trực Tiểu ban Văn hóa đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, nhấn mạnh, vượt qua những khó khăn, thách thức, biến động của tình hình thế giới, các hoạt động của Tiểu ban Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong năm 2023 có bước phát triển, đóng góp hiệu quả, thiết thực triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác Việt Nam-UNESCO giai đoạn 2021-2025 cũng như tại các Công ước về văn hóa 1972, 2003, 1970, 2005, Chương trình Ký ức Thế giới, Công ước phòng chống doping trong thể thao, khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong cơ chế UNESCO, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện qua các sự kiện quan trọng, nổi bật như: Việt Nam trúng cử Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, đưa Việt Nam lần đầu tiên giữ nhiều vị trí quan trọng trong UNESCO (Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, thành viên Ủy ban liên Chính phủ 03 Công ước về văn hóa); tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm Công ước UNESCO 2003; Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới; Hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo… Trên tổng số nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác năm 2023, Tiểu ban Văn hóa đã hoàn thành 61/63 nhiệm vụ (chiếm tỉ lệ 96,8%). Trong đó, 02 hoạt động do Tiểu ban Văn hóa triển khai thực hiện nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 (Đà Lạt và Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN); Việt Nam trúng cử Thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027).

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban văn hóa chào mừng ông Jonathan Baker mới đảm nhiệm vị trí Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội. Đối với kết quả công tác năm 2023 của Tiểu ban Văn hóa, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao vai trò điều phối của Cục Hợp tác quốc tế-Thường trực Tiểu ban và nỗ lực của các thành viên, đơn vị liên quan trực thuộc Tiểu ban cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO Hà Nội và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO. Trong đó, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh việc vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà - di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới thể hiện cam kết mạnh mẽ, sự quan tâm sát sao của Chính phủ Việt Nam đối với văn hóa và môi trường, sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn di sản văn hóa. Đồng thời, việc Hội An và Đà Lạt trở thành thành viên trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO sẽ trở thành căn cứ quan trọng cho các địa phương trong tiến trình phát triển bền vững kinh tế-xã hội. Thành công của Việt Nam trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Năm 2023, ở cấp quốc gia, Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” (World’s Leading Heritage Destination 2023). Đây là lần thứ 4 Việt Nam được nhận giải thưởng này, 3 lần trước vào năm 2019, 2020 và 2022. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Văn phòng UNESCO Hà Nội và Ủy ban Quốc gia UNESCO Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Tiểu ban Văn hóa trong việc triển khai kế hoạch công tác năm 2024, đặc biệt là các hồ sơ sẽ đệ trình UNESCO trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại Phiên họp, ông Jonathan Baker-Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Tiểu ban Văn hóa do Cục Hợp tác quốc tế-Thường trực Tiểu ban xây dựng, cũng như những tầm nhìn, định hướng của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tiểu ban Văn hóa đối với hợp tác UNESCO trong năm 2024. Trưởng Đại diện Jonathan Baker chúc mừng Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm bầu vào Ủy ban Di sản Thế giới và các vị trí quan trọng trong UNESCO, thời gian vừa qua đã chủ trì, tổ chức thành công một số sự kiện quan trọng như Lễ Kỷ niệm 50 năm Công ước 1972 vào tháng 9/2022, được Tổng Giám đốc và lãnh đạo UNESCO đánh giá cao. Trưởng Đại diện Jonathan Baker khẳng định UNESCO đánh giá cao cam kết, nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian vừa qua, cũng như những thành công trong việc triển khai các Công ước, chương trình của UNESCO tại Việt Nam, chúc mừng thành tựu việc phát triển Mạng lưới các thành phố sáng tạo tại Việt Nam, thể hiện tầm quan trọng, đóng góp của sáng tạo đối với sự phát triển bền vững tại các thành phố, địa phương của Việt Nam. Trên cơ sở đó, UNESCO đề nghị Việt Nam tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được. đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các quốc gia thành viên UNESCO khác trong các tiến trình này.

Phát biểu tại Phiên họp, ông Hoàng Hữu Anh-Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) đánh giá cao Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Tiểu ban Văn hóa do Cục Hợp tác quốc tế-Thường trực Tiểu ban xây dựng, trong đó nhấn mạnh 02 hoạt động do Tiểu ban Văn hóa triển khai thực hiện nằm trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023, đóng góp 03/4 danh hiệu mới của Việt Nam được UNESCO công nhận trong năm 2023. Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hoàng Hữu Anh nhấn mạnh sự quan tâm, sâu sát của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các hoạt động của Tiểu ban Văn hóa nói riêng và các hoạt động trong cơ chế UNESCO nói chung. Trong đó, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương-Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn hóa đã trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị, xây dựng nhiều hồ sơ quan trọng đệ trình UNESCO. Đồng thời, trong quá trình vận động ứng cử Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp gặp gỡ Tổng Giám đốc UNESCO và chủ trì chương trình “Đêm Di sản văn hóa Việt Nam” để quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, khẳng định cam kết, nỗ lực cao của Việt Nam trong quá trình bảo tồn, phát huy các giá trị di sản này. Trong thời gian sắp tới, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hoàng Hữu Anh kiến nghị Tiểu ban Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia sâu hơn vào các công tác chuyên môn của UNESCO, đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển văn hóa trở thành một Mục tiêu phát triển bền vững mới trong khuôn khổ Chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, cũng như đóng góp cho quá trình xây dựng các văn kiện, nghị quyết chuyên đề về văn hóa trong khuôn khổ UNESCO.

Đối với kế hoạch công tác năm 2024, các thành viên Tiểu ban Văn hóa đã tập trung trao đổi một số nội dung quan trọng như triển khai Kế hoạch thực hiện đảm nhiệm vai trò tại các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ tại các Công ước về văn hóa mà Việt Nam đang tham gia, triển khai các dự án, đề án quan trọng như gia nhập Công ước UNESCO 2001 về di sản văn hóa dưới nước, Công ước UNIDROIT 1995 về di sản văn hóa vật thể bị đánh cắp, xây dựng Dự án Luật Do sản văn hóa (sửa đổi) và Nghị định về di sản văn hóa phi vật thể, Bộ Chỉ số văn hóa quốc gia, kiến nghị UNESCO và cộng đồng quốc tế hỗ trợ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, kêu gọi chuyên gia quốc tế hỗ trợ, tham gia quá trình xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đối với kế hoạch công tác năm 2024, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Tiểu ban Văn hóa, giao Cục Hợp tác quốc tế xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch cụ thể, yêu cầu các thành viên Tiểu ban tăng cường phối hợp chặt chẽ triển khai các định hướng, nhiệm vụ công tác trong năm tới của Tiểu ban. 

Trịnh Quốc Anh


share on facebook

Cục Hợp tác quốc tế

Cơ quan của bộ văn hóa thể thao và du lịch

Bản quyền Website thuộc Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Phương Hoà  – Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39434217    Fax: 024-39437101

Ghi rõ nguồn Website http://icd.gov.vn khi phát hành lại từ trang web này

Bếp Hoàng Cương địa điểm đáng tin cậy nhất để mua các dòng bếp từ nhập khẩu, máy hút mùi, máy lọc nước, lò nướng với giá tốt nhất tại https://bephoangcuong.vn đến với bếp Hoàng Cương bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng cũng như giá cả